Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

SHM sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật tuyệt đối 100% an toàn, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng