Catalogue tài liệu vòng bi Dodge

Hơn 120 năm qua, Dodge đã là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm truyền động và các thành phần hệ thống trên toàn thế giới. Ngày nay, chúng tôi tận dụng tài nguyên toàn cầu của mình để đảm bảo rằng người dùng ổ bi trên toàn thế giới có quyền truy cập vào các loại ổ bi gắn có chất lượng cao nhất và lựa chọn tốt nhất trong ngành công nghiệp.

Phạm vi sản phẩm Ổ bi gắn cầu

Ổ bi lăn nghiêng gắn trên lưng trục

Ổ bi cầu tự lựa gắn trên lưng trục

Ổ bi đũa gắn trên lưng trục

Vui lòng tra cứu thông tin kỹ thuật  vòng bi Dodge tại đây để lựa chọn sản phẩm phù hợp