Tháo gỡ khó khăn cho phát triển công nghiệp phụ trợ

Thiếu vốn, thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, thiếu cơ chế liên kết vùng, cụm công nghiệp…. Điều này đặt ra yêu cầu về việc cần thiết sớm hoàn thiện một khung pháp lý về phát triển công nghiệp phụ trợ trong thời gian tới.

​​

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng cũng đang chạy đua để bắt nhịp xu thế. Để bắt nhịp được, các doanh nghiệp này đã phải chi phí rất nhiều cho đầu tư mua sắm áy móc thiết bị để phục vụ sản xuất. Rõ ràng, “vốn” là bài toán nan giải với các doanh nghiệp bắt đầu gia nhập lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Theo Ông Tô Ngọc Phương – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần HANPO VINA: “Năm năm đầu tiên nếu như chúng ta có thể có những chính sách về hỗ trợ, về vốn, về thuế cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng như có những cái quỹ, chẳng hạn như những cái quỹ đầu tư có thể hỗ trợ các nguồn vốn trung, dài hạn để cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ người ta có thể sử dụng nguồn vốn đó, và người ta xây dựng phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, đặc biệt là giai đoạn đầu.”

Thực tế, hiện đã có những chính sách phát triển cho công nghiệp như pháp luật về đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, … tuy nhiên vẫn chưa được đầy đủ. Bên cạnh đó, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn. Do đó, việc xây dựng một khung pháp lý hoàn thiện, hay một dự án luật dành cho việc phát triển công nghiệp là cần thiết.

Theo TS. Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: “Phát triển công nghiệp sản xuất cũng là một cái nền tảng rất quan trọng của nền kinh tế quốc gia, cũng như nhiều địa phương nếu chúng ta chỉ dựa mãi vào bất động sản, nếu chỉ giữa mại vào thương mại dịch vụ với cả du lịch đi thì có cái gì đấy nó chưa bền vững.”

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã nêu rõ mục tiêu về phát triển công nghiệp kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu… Muốn hiện thực hóa điều này, cần thiết phải có những tư duy mới, đột phá, lấy doanh nghiệp làm trung tâm khi hoàn thiện khung pháp lý về phát triển công nghiệp tới đây.