Ý nghĩa của tiền tố hậu tố của các loại vòng bi FAG như sau:

Cách đọc mã vòng bi bạc đạn FAG

Với 4000 mã sản phẩm làm sao để chúng ta tìm được sản phẩm phù hợp. Những ai trong ngành đều đã biết mỗi vòng bi đều có 1 mã riêng. Mỗi mã này bao gồm ý nghĩa về cấu trúc và tác dụng của nó. Việc của bạn là phải xác định được những ý nghĩa này trong mỗi mã vòng bi.

Ví dụ: NU208.M.T5.S1 Vòng bi đũa hình trụ FAG

NU = mang hình trụ lăn, đơn hàng, hai vòng ngoài môi, vòng trong hình trụ.
208 = loạt mang cơ bản và kích thước.
M = lồng đồng gia công, con lăn hướng dẫn.
T5 = RBEC-5 lớp khoan dung.
S1 = ổn định nhiệt độ hoạt động lên đến 390 ° F.

Ví dụ: FAG 6205.2RS.T5.C3.L19 Vòng bi rãnh sâu mang bóng FAG

6203 = loạt mang cơ bản và kích thước.
2RS = hai con dấu cao su đúc.
T5 = ABEC-5 lớp khoan dung.
C3 = AFBMA giải phóng mặt bằng bố trí hình tròn bên trong.
L19 = 28 Mobil mỡ, MIL-G-81.322

Ý nghĩa của tiền tố hậu tố của các loại vòng bi FAG như sau:

(DB) Viên bi bóng thích hợp cho lắp đặt đôi kiểu: “BACK-TO-BACK”.
(DF) Viên bi bóng thích hợp cho kiểu lắp đặt đôi: “FACE-TO-FACE”.
(DR) CYLINDRICAL ROLLER BEARING DROP ROLLER RETAINER DESIGN.
(DT) BALL BEARING SUITABLE FOR DUPLEX MOUNTING IN TANDEM.
(RY) TRACTION MOTOR BEARING SPECIFICATION.
(S…) (FOILED BY 3 DIGITS OR ONE LETTER AND TWO DIGITS) SPECIAL SPECIFICATION COVERING SELECTED AND/OR OTHER CHARACTERISTICS.
(X) BEARING WITH INCREASED SEAL TORQUE.
(Y) BEARING WITH REDUCED SEAL TORQUE
22 TWO METAL SHIELDS.
2HS TWO SEALS, POLYACRYLIC MATERIAL.
2RS TWO SEALS, BUNA-N RUBBER.
2RSR TWO SEAL, BUNA-N RUBBER, RADIAL TYPE.
2TS TWO SEALS, FIBER GLASS FILLED TEFLON MATERIAL.
2VS TWO SEALS, VITON® MATERIAL.
2ZR TWO METAL SHIELDS, RADIAL TYPE.
A BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT 30 DEGREES.
A INTERNAL DESIGN MODIFICATION.
B BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT 40 DEGREES.
B INTERNAL DESIGN MODIFICATION.
C BALL BEARING, SINGLE-ROW ANGULAR CONTACT 15 DEGREES.
C INTERNAL DESIGN MODIFICATION.
C2 INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
C3 INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
C4 INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
C5 INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.